Obec
Kostelany
mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Obec > Obec > Spolky a kluby > Tělocvičná jednota Sokol Kostelany

Tělocvičná jednota Sokol Kostelany

Aktuálně

Historie a současnost Tělocvičné jednoty Sokol Kostelany

Kořeny historie Tělocvičné jednoty Sokol Kostelany sahají až k datu vzniku samostatné republiky.  Byl to významný mezník v životě celé obce. V roce 1919 se stal v Kostelanech starostou Inocenc David, který měl mimo jiné velkou snahu, aby místní mládež prospívala nejenom po stránce duševní, ale i fyzické.  Mládež se v té době pouze seznamovala se vznikajícím Sokolským hnutím. Příkladem bylo založení Sokola  v obci Nová Dědina a mladí lidé tam docházeli cvičit ze širokého okolí, včetně Kostelanských.

Zásluhou starosty obce byla v roce 1923 založena Tělocvičná jednota Sokol i v obci Kostelany. Prvním starostou Sokola byl právě zmíněný Inocenc David. Přičinil se o to, aby mladým sokolským  nadšencům  byl  bezplatně přidělen  velký kus obecního pozemku zvaný  Pastviska, který byl upraven ke cvičení. V zimním období se tam ovšem cvičit nedalo a tak  se první členové Sokola Kostelany  rozhodli, že postaví novou budovu, Sokolovnu s hostincem, z jehož pronájmu bude splácen dluh, který stavbou vznikne.

17. srpna 1930 byl položen základní kámen, přesto že jednota měla na hotovosti  asi 10.000 korun.  Stavbu řídil Ing. Josef Zapletal z Kroměříže. Celkový náklad na stavbu Sokolovny se základním  vybavením, divadelním jevištěm a hostincem byl při tom více než 200.000 Kč.

14. června 1932 byla Sokolovna slavnostně otevřena veřejným okrskovým cvičením. V dalších letech pak byla využívána celoročně nejenom ke cvičení, ale také k pořádání divadelních představení a ke všem kulturním akcím v obci.

V roce 1949 byla veškerá činnost tělocvičných a sportovních složek zastavena a sloučena pod  Československý svaz tělesné výchovy, který také převzal veškerý majetek tehdejšího Sokola. V té době vázl na budově  Sokolovny ještě dluh téměř 70.000Kč. Název Sokol Kostelany se však udržel a nová jednota se velmi snažila o to, aby byl dluh splacen. Podařilo se to až v roce 1952.  Sokol Kostelany se musel přizpůsobit novým podmínkám, cvičily se spartakiády.

V roce 1955 byl ustanoven pod hlavičkou Sokol Kostelany  fotbalový oddíl. Ten během roku odehrál až dvacet zápasů. V roce 1975 byl pak založen šachový oddíl a později oddíl stolního tenisu.

Konec roku 1989 přinesl velké změny také ve sportu. Byla obnovena činnost Obce Sokolské, tvořily se Sokolské župy  a Sokolské jednoty. Proběhlo velmi dlouhé a náročné jednání o vrácení Sokolovny z majetku CSTV zpět Obci Sokolské, což se nakonec podařilo. V té době také  zanikl oddíl kopané, a to pro nedostatek hráčů a finančních prostředků. Naproti tomu byl nově ustanoven oddíl pobytu v přírodě, který nebyl tak finančně náročný. Konaly se různé závody, turistické pochody, což pokračuje i v současnosti. Někteří členové jednoty cvičili v rámci Věrné gardy na Sokolských sletech v Praze.

Budova Sokolovny byla v té době ve velmi špatném stavu a vyžadovala velké náklady na údržbu a provoz. V roce 2008 se po dlouhém jednání podařilo obdržet od Ministerstva školství   potřebnou částku, která musela být do konce roku proinvestována.  Začala rychlá generální  oprava Sokolovny a jejího okolí. Díky příznivému počasí se vše do konce roku podařilo. Na stavbě se podíleli také jednotliví členové Sokola Kostelany. Pomoc poskytl také Obecní úřad v Kostelanech.

Nově opravená Sokolovna, včetně pohostinství v současné době slouží nejenom pro sokolskou činnost, ale také pro pořádání nejrozmanitějších kulturních a společenských akcí, včetně akcí soukromých. Tělocvičná jednota Sokol Kostelany v posledním období velmi úzce spolupracuje nejenom s Obecním úřadem, ale mnohé akce probíhají i v součinnosti se Sborem dobrovolných hasičů a Mysliveckým sdružením Kostelany. Tato spolupráce se osvědčila a počítá se s ní i do budoucna a doufáme, že se bude stále zlepšovat. Chtěli bychom našim potomkům ukázat, že společná práce a přátelství je to nejlepší, co jim můžeme  odkázat.                       

 

Kronikářka T.J. Sokol Kostelany

Božena Palečková

Sokol Kostelany zahájil svoji činnost

Tělocvičná jednota Sokol Kostelany splnila poslední z úkolů vytýčených na valné hromadě roku 2015 a současně zahájila svoji činnost v roce 2016. Jako první akci letošního roku zařadila do svého bohatého programu soutěž "O nejlepší ovocný destilát". Tradiční, tentokrát již dvanáctý ročník, se konal v sobotu 27. února v sále Sokolovny. Úroda ovoce v minulé sezóně byla celkem uspokojivá a tak se očekávala poměrně dobrá účast. Nikdo z organizátorů však neočekával, že se sejde čtyřicet soutěžních vzorků, což se v předchozích ročnících ještě nikdy nepodařilo. Největší zastoupení měly destiláty vyrobené ze švestek, durancií a hrušek, ale také meruněk, jablek a třešní.

Celá akce měla tradičně velmi působivý průběh, k dobré náladě přispělo nejenom samotné hodnocení soutěžních vzorků, ale i vstoupení mažoretky Lexy Kroměříž a členky Sokola Kostelany, Elišky Skácelové i bohatá tombola. K poslechu a tanci zahrála trampská skupina Kroměřížští kamarádi, jejichž hudba k této akci dlouhodobě neodmyslitelně patří.

Nejkvalitnější vzorek přinesla a první místo obsadila Magdaléna Vojtková z Kroměříže, druhou příčku získal Radim Stránský z Kostelan a jako třetí se umístil Robert Sojka, taktéž z Kostelan. Vzhledem k tomu, že oceněno bylo prvních šest soutěžících, uvádíme jména dalších. Na čtvrtém místě byl hodnocen vzorek Iva Česneka z Kostelan, na pátém místě skončil Josef Brázdil z Milovic a na šestém Stanislav Navrátil z Kostelany.

Tato soutěž byla sice první akcí kostelanských sokolů v letošním roce, nikoliv však tou poslední. 20. března proběhne valná hromada na které bude mimo jiné projednán a schválen plán práce na letošní rok. V něm se počítá s dalším ročníkem jarního turnaje ve stolním tenise, několika turistickými výšlapy a dalšími akcemi. Není samozřejmě možné podrobně popisovat všechno, co Sokol Kostelany připravuje na letošní rok. Proto budeme vážené čtenáře a příznivce Sokola postupně informovat o jednotlivých akcích prostřednictvím regionálního tisku a na webových stránkách

JUDr. Vítězslav Paleček

Jednatel Sokola Kostelany

 Z historie

 otevirani_studanek setkani_sokolu

Chodníky v obci Kostelany a Lhotka

Projekt je plně v souladu se zaměřením výzvy IROP č. 53 MAS Hříběcí hory IROP Bezpečnost dopravní infrastruktury I. Projekt je realizován v rámci dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Mikroregion Chřiby

Mikro Chřiby

 Aplikace Chřiby

 

Zpravodaj obce

  

Moje Cesta hrdinů SNP

 

Náš občan Václav Kerber by se rád se všemi podělil o své zážitky z cest ve své připravované knize. Jestli Vám osud knihy není lhostejný, přispějte prosím.  

 

 

 

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Sokol - Relaxační cvičení

Zveme všechny každé pondělí v 19.hod. Sokolovna Kostelany, vede p. Koutná

Návštěvnost stránek

222974