Obec
Kostelany
mapa
Drobečková navigace

Obec > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelany o místním poplatků ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Kostelany o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Kostelany o místním poplatku z pobytu.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Kostelany č. 1_22_pohyb psů.pdf nahrazeno novou MV

OZV 3-2021 O místním poplatku z pobytu.pdf nahrazeno novou MV

OZV 2-2021 o místním poplatku za odpad.pdf nahrazeno novou MV

OZV 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

Nařízení 1.2014 - zákaz podomního prodeje.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Kostelany o pohybu psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích

Obecní vyhláška č. 1.2016 o místních poplatcích.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách