Obec
Kostelany
mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Obec > Obec > Spolky a kluby > SDH

SDH

Starosta SDH: p. Česnek Ivo

Znak hasíčů

Historie - hasiči

Hasičský sbor byl v Kostelanech ustaven v roce 1903 a v Ujezdsku v roce 1942. Neodmyslitelnou součástí" hasičských jednot a požárních sborů byla jejich společen¬ská a kulturní aktivita. V hasičských knihovnách byla mimo odborné publikace a časopisy i zábavná literatura. Velké oblibě se těšily naučné a populární přednášky, taneční zábavy, zahradní výlety a plesy. Samostatnou kapitolou v oblasti kulturního dění byla činnost divadelních souborů. Velkou zásluhu mají sbory na obnovení a dodržování tradičních národopisných zvyků jako mikulášské obchůzky, vodění med¬věda a další. Zmínku zaslouží trubači, kteří sehráli v životě hasičské organizace vý¬znamnou roli. Každý sbor měl svůj signál. Svolávaly se jím schůze a cvičení. Funkce trubače zanikla s rozvojem techniky a byli nahrazení místním rozhlasem a sirénou. První veřejné cvičení hasičů se uskutečnilo v roce 1928 v rámci oslav 25. výro¬čí kostelanského sboru. Cvičení se zúčastnily sbory z Lubné, Zlámanky, RoŠtína a Zborovic. Na závěr se konal výlet s tancem.
Stará stříkačka již nevyhovovala a v továrně v Čechách pod Kosířem byla zakoupena motorová stříkačky o síle 22 HP. Stará stříkačka byla dána protihodnotou z celkové ceny 32.300 Kč.
V Kostelanech byla provedena velmi potřebná oprava vodní nádrže v Kučích
a v roce 1952 byla dokončena oprava hasičské zbrojnice. Místní dobrovolný požární sbor obdržel v roce 1958 od ONV novou stříkačku.
V roce 1898 vyhořelo stavení č. 27 a 70. V roce 1901 zhoubný požár zničil
č.43, 44, 45 a poškodil č.46. V roce 1904 strašný požár zničil č. 13, 14 a 18. Při
hašení byl vždy nedostatek vody, a tak se musela přinášet v putýnkách.
Při požáru v říjnu 1932 vyhořel hostinec v č. 42. Mimo chlévy a stodolu se zásobami vyhořelo hasičské skladiště. Příčina požáru zůstala neobjasněná.

František Chocholáč, jeden ze zakládajících členů hasičůZakládající členové hasičůMladí hasiči s technikouMladí hasiči při výcviku

Nejstarší dochovaná fotografie hasičů v KostelanechPožární sbor v Kostelanech z roku 1938Požární sbor v KostelanechPožární sbor v Újezdsku

HZS Zlínského kraje - Hasičský záchranný sbor České republiky

http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx

 

Chodníky v obci Kostelany a Lhotka

Projekt je plně v souladu se zaměřením výzvy IROP č. 53 MAS Hříběcí hory IROP Bezpečnost dopravní infrastruktury I. Projekt je realizován v rámci dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Mikroregion Chřiby

Mikro Chřiby

 Aplikace Chřiby

 

Zpravodaj obce

  

Moje Cesta hrdinů SNP

 

Náš občan Václav Kerber by se rád se všemi podělil o své zážitky z cest ve své připravované knize. Jestli Vám osud knihy není lhostejný, přispějte prosím.  

 

 

 

 

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

Sokol - Relaxační cvičení

Zveme všechny každé pondělí v 19.hod. Sokolovna Kostelany, vede p. Koutná

Návštěvnost stránek

222713