Obec
Kostelany
mapa
Drobečková navigace

Obec > Obec > Spolky a kluby > SDH

SDH

Starosta SDH: p. Daněk Miroslav

Znak hasíčů

Historie - hasiči

Hasičský sbor byl v Kostelanech ustaven v roce 1903 a v Ujezdsku v roce 1942. Neodmyslitelnou součástí" hasičských jednot a požárních sborů byla jejich společen¬ská a kulturní aktivita. V hasičských knihovnách byla mimo odborné publikace a časopisy i zábavná literatura. Velké oblibě se těšily naučné a populární přednášky, taneční zábavy, zahradní výlety a plesy. Samostatnou kapitolou v oblasti kulturního dění byla činnost divadelních souborů. Velkou zásluhu mají sbory na obnovení a dodržování tradičních národopisných zvyků jako mikulášské obchůzky, vodění med¬věda a další. Zmínku zaslouží trubači, kteří sehráli v životě hasičské organizace vý¬znamnou roli. Každý sbor měl svůj signál. Svolávaly se jím schůze a cvičení. Funkce trubače zanikla s rozvojem techniky a byli nahrazení místním rozhlasem a sirénou. První veřejné cvičení hasičů se uskutečnilo v roce 1928 v rámci oslav 25. výro¬čí kostelanského sboru. Cvičení se zúčastnily sbory z Lubné, Zlámanky, RoŠtína a Zborovic. Na závěr se konal výlet s tancem.
Stará stříkačka již nevyhovovala a v továrně v Čechách pod Kosířem byla zakoupena motorová stříkačky o síle 22 HP. Stará stříkačka byla dána protihodnotou z celkové ceny 32.300 Kč.
V Kostelanech byla provedena velmi potřebná oprava vodní nádrže v Kučích
a v roce 1952 byla dokončena oprava hasičské zbrojnice. Místní dobrovolný požární sbor obdržel v roce 1958 od ONV novou stříkačku.
V roce 1898 vyhořelo stavení č. 27 a 70. V roce 1901 zhoubný požár zničil
č.43, 44, 45 a poškodil č.46. V roce 1904 strašný požár zničil č. 13, 14 a 18. Při
hašení byl vždy nedostatek vody, a tak se musela přinášet v putýnkách.
Při požáru v říjnu 1932 vyhořel hostinec v č. 42. Mimo chlévy a stodolu se zásobami vyhořelo hasičské skladiště. Příčina požáru zůstala neobjasněná.

František Chocholáč, jeden ze zakládajících členů hasičůZakládající členové hasičůMladí hasiči s technikouMladí hasiči při výcviku

Nejstarší dochovaná fotografie hasičů v KostelanechPožární sbor v Kostelanech z roku 1938Požární sbor v KostelanechPožární sbor v Újezdsku

HZS Zlínského kraje - Hasičský záchranný sbor České republiky

http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx