Obec
Kostelany
mapa
Drobečková navigace

Obec > Škola > Fotogalerie ZŠ a MŠ

Fotogalerie

Školní rok 2023 / 2024

Předávání vysvědčení, II. třída

Atletická olympiáda

Zahradní slavnost pro rodiče a děti

Dětský den na farmě ve Zlámance

Dopravní hřiště, 4. ročník

Z pohádky do pohádky s Budulínkem

Indiánské léto aneb kostelanští indiáni, projektový den k MDD

Soutěž ve sběru papíru

Koncert ZUŠ

Divadlo první pomoci, 3.,4. díl

Den matek-společná oslava dětí a maminek ve školce

Lesní pedagogika

Vystoupení pro seniory

Čarodějnické odpoledne ve školní družině

Zpívánky, ZŠ a MŠ

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Mokré vysvědčení

Divadlo první pomoci, 1.-2. díl

Jaro na školní zahradě

Anglické Velikonoce, I. třída, 1. a 2. ročník

Veselé zoubky

Lidové misie

Jarní tvořivá dílna ZŠ a MŠ

Pečení sušenek

Karneval

Čtenářská dílna II, 3.-5. ročník

Policista-náš kamarád, projektový den s Policií ČR

Výlet do Zlína - Galerie Jihovýchodní Moravy, Galaxie

Bovys- projektový den s exotickým ovocem, II. třída

Škola nanečisto

Plavání ZŠ

Plavání MŠ

Jak žili naši předkové, projektový den II. třídy

Bruslení

Vánoce u prváků a druháků

Vánoce ve II. třídě

Bubnování

Koncertík

Hravý tělocvik v ZŠ

Vánoční příběh, ŠD

Hravé učení, 3.-5. ročník

Sněhohrátky

Mikuláš v MŠ a ZŠ

Adventní tvořivá dílna

Stromečky pro zvířátka, 3.-5. ročník

Dopravní hřiště Kroměříž, 4. ročník

Soutěž ve sběru starého papíru

Halloween ve školní družině

Sportujeme ve škole aneb Škola v pohybu

Čtenářská dílna, 3.-5. ročník

Poznáváme okolí Kostelan-Výprava na Újezdsko

Zahájení školního roku 2023-24

 

 

Školní rok 2022 / 2023

Ukončení školního roku 2022-23

Atletická olympiáda

Projektový den Moře ukryté v lasturách, 1.-5. ročník

Školní výlet do Olomouce

Projektový den mimo školu-Na kopeček za zvířátky

Zahradní slavnost -Hurá prázdniny

Projektový den mimo školu - Vláčkem Podzámeckou zahradou

Loupežná výprava na Budačinu

Dětský den dětí MŠ na farmě rodiny Daňků ve Zlámance

Králičí návštěva ve II. třídě

Projektový den s Bovýskem

Soutěž ve sběru starého papíru

Záchranka

Ahoj páťáci

Koncertík

Jak funguje lidské tělo

Děti a mobilní telefon -přednáška pro rodiče

Tvoření dětí MŠ s maminkami

Stezka čarodějnice Helgy v MŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Předávání mokrých vysvědčení a ocenění účastníků Ukliďme Česko

Vítáme jaro na školní zahradě

Máme rádi zvířata aneb výprava za mazlíčky

Myslivost a příroda

Projektový den v MŠ. Jak funguje lidské tělo.

Jarní tvořivá dílna ZŠ a MŠ

Čtvrťáci a páťáci pečou sušenky

Veselé zoubky, preventivní program v I. třídě

Školní výlet Zlín

Škola nanečisto

Poprvé v bazénu-předškoláci

Okresní kolo Matematické olympiády, Holešov

Plavecký výcvik

Bruslení

Jak se žije v lese, projektový den 3., 4. a 5. ročníku

Malí muzikanti, minikoncert 3., 4. a 5. ročníku

Poslední školní den v roce 2022 u prvňáků a druháků

Vánoce ve II. třídě, 3., 4, a 5. ročník

Dětský svět v Kroměříži

Vánoční pečení pudinkových sušenek v MŠ

Mikulášská nadílka

Adventní dílna ve škole

Vyhlašování soutěže ve sběru papíru

Halloween ve školní družině

Podzimní zahrada

Slohová práce žákyně 5. ročníku Alžběty Čermákové

VZPoura úrazům

Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023

 

Školní rok 2021 / 2022

Závěr školního roku 2021/22

Rozloučení s předškoláky

Ukončení projektu-Se Sokolem do života.

Výšlap na Bunč.

Projektový den mimo školu. Zlín plný zábavy.

Cyklistický den s BESIPem

Oslavy 600 let založení obce-sokolská vystoupení

Projektový den mimo školu. Máme rádi zvířata-ZOO Lešná.

Projektový den mimo školu. Za zvířátky do ZOO.

Projektový den. Poznáváme své okolí.

Den skvělých aktivních rodičů, Zlámanka

Projektový den mimo školu, Za pohádkou do zámku.

Zahrada pro všechny II

Koncert 3.-5. ročníku

Vyhodnocení Soutěže ve sběru starého papíru, Opičí dráhy a předávání Mokrých vysvědčení

Projektový den mimo školu Malí cyklisté

Zápis do 1.třídy

Projektový den ve škole.Velikonoční zvyky a tradice.

Jahody, mrkev, ředkvičky a hrášek, 3.-5. ročník

Projektový den mimo školu Kdo bydlí v lese

Budování přírodní zahrady

Projektový den mimo školu.Zabloudíme v bludišti.

Projektový den mimo školu. Není zahrada jako zahrada.

Projektový den mimo školu-Kampak asi dojedu rozplácnutý na ledu.

Projektový den v MŠ. Masopustní radovánky.

Projektový den ve výuce - Pohádky z Hříběcích hor.

Škola nanečisto

Plavecký výcvik

Projektový den mimo školu, Trampolína, ta je príma

Muzeum Slovácka, expozice Velké Moravy

Divadlo, Včelí královna

Projektový den mimo školu. "Tajemství staré půdy".

Projektový den mimo školu "Kdopak by se bruslí bál, zvednu se a jedu dál." 

Sportujeme s dárky od Ježíška

Tříkrálové putování

Projektový den ve výuce MŠ. My tři králové jedeme k vám.

Celorepubliková soutěž v řešení SUDOKU pro 1. stupeň ZŠ

Adventní čas prvňáků a druháků

Vánoce ve II. třídě, 3.-5. ročník

Projektový den ve výuce - Pohádky z Hříběcích hor aneb malí ilustrátoři

Projektový den ve výuce. Pečeme vánoční cukroví .

Vánoční koncert p. uč. MgA. Magdy Čáslavové

Projektový den. Mikuláši, čert nás straší.

Mikuláš

Rozsvěcení vánočního stromu-video

Projekt IKAP II

Sběr starého papíru

Projekt IKAP II

Dětská policie.

Projektový den ve výuce MŠ. Krtek zahradníkem.

Projektový den ve výuce - Podzim na naší zahradě.

Zahrada pro všechny.

Projektový den. Ukliďme Česko.

 

Školní rok 2020 / 2021

Závěr školního roku 2020-21

Školní výlet Kamínka 2021

Rozloučení s předškoláky

Projektový den v MŠ. Bádáme v zahradě.

Atletická olympiáda

Zápis do 1. ročníku

Projektový den v MŠ. Vesnice, kde bydlím.

Pochod na Brdo

IKAP II

Projektový den v MŠ. Vítáme jaro.

Den Země

Projektový den v MŠ Na vlně zvuku

Distanční výuka předškoláci

Prezentace

Čtení 1.ročník

Čtení 2.ročník

Distanční výuka v MŠ

Masopust, projektový den MŠ

Škola nanečisto, 3. lekce

Zimní hrátky ve školní družině

Zima, zima (projektový den v MŠ)

Pohádky má každý rád ( projektový den MŠ)

Škola nanečisto - 2. lekce

Pojďte s námi do zahrádky

Šel zahradník do zahrady

ŠKOLA NANEČISTO - 1. lekce, 21.1.2021 (příprava předškolních dětí na vstup do 1.třídy)

Muzikoterapie - Na vlnách zvuku

Český den s českými vlajkami NADĚJE - 28.10.2020

Distanční výuka žáků ZŠ

Co kvete v Květné. Projektový den mimo školu, Květná zahrada v Kroměříži.

Moravský kras - propast Macocha, řeka Punkva

Lanový přírodní park Velká dohoda

Přírodní zahrada, komunitně osvětové setkání

Školní rok 2019 / 2020

Rozloučení s žáky 5. ročníku

Rozloučení s předškoláky

Olympiáda a sportování MŠ

Atletická olympiáda

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ

Distanční výuka předškoláků

Distanční výuka žáků ZŠ

Divadelní představení Medvídci Lolo a Lulu

Karneval v MŠ a ŠD

Škola nanečisto

Projektový den mimo školu, Brno - Anthropos, Bongo

Plavání ZŠ a MŠ

Betlémské Vánoce u Šmídů, 4.-5. ročník

Vánoční besídka

Netradiční sportování v mateřské škole

Mikuláš

Adventní tvořivá dílna

Nocování v ŠD aneb Cesta kolem světa za jednu noc

Naše ptactvo - projektový den ve škole

Zpívánky

Podzimní tvořivá dílna

BESIP, výuka dopravní výchovy a dětská policie

Na farmě

Dopravní hřiště

Starými vrátky do nové zahrádky

Prváci 2019-20 

Školní rok 2018 / 2019

Ranč Kostelany, ZŠ

Svět kolem nás, Staré Město- Kovozoo, Modrá-Živá voda, Archeoskanzen

Loučení s předškoláky

Výtvarná soutěž, PO očima dětí

Olympiáda malotřídních škol, Kroměříž

Putování za mamuty, Přerov-Předmostí

Divadlo první pomoci

Šneci

Besip, jízda zručnosti

Noc kostelů

Vyhlášení soutěže ve sběru starého papíru

Dopravní hřiště

Besídka ke Dni matek

Divadlo velkých loutek - Červená Karkulka

Výukový program Jaro

Projektový den ZŠ - třídění odpadu a výroba ručního papíru

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Škola nanečisto - závěrečné setkání

Výukový program CEV Žabka - Jaro a Velikonoce - MŠ

Předávání mokrého vysvědčení - MŠ + ZŠ

Jarní tvořivá dílna

Výlet MŠ do Kroměříže - muzeum

Plavání MŠ a ZŠ

Únor a březen ve školce

Hry ve školní družině

Noc s kostelanskými strašidly

Divadlo první pomoci, 5. díl

Divadlo první pomoci, 4. díl

Škola nanečisto -5. a 6. setkání

Koncertíček - flétna

Škola nanečisto - 3. a 4. setkání

Besip - žáci třetího a čtvrtého ročníku

VIDA! science centrum Brno

Planetárium Brno

Leden ve školce

Plavání MŠ a ZŠ

Škola nanečisto - 1. a  2. setkání

Dárečkování ZŠ

Dárečkování MŠ

Zima a Vánoce 2018 v MŠ

Vánoční besídka

Mikuláš

Adventní tvořivá dílna

Sběr papíru

Policista, náš kamarád

Naši noví kamarádi 

Divadlo 1. pomoci 

Podzim s ekologickým sdružením Žabka

Naši noví kamarádi Oník, Pikaču, Chytrák a Meloun

Besip ZŠ

Besip MŠ

Dopravní hřiště v Kroměříži, 3. a 4. ročník

Český den s českými vlajkami

Dětská policie 3. a 4. třída

Podzimní tvořivá dílna

VZPoura úrazům

Hrátky a jóga ve školní družině

Poznáváme zvířata celého světa s Ing. J. Šmídem

Hrátky v MŠ

První den v MŠ

 

Školní rok 2017 / 2018

Školní výlet, Kamínka u Roštína

Předávání vysvědčení, loučení s absolventy

Olympiáda malotřídních škol

Výlet MŠ do Kroměříže - Podzámecká zahrada

Škola nanečisto - ukončení

Besídka ZUŠ - flétnisté s p.uč. Eliškou Hronkovou

Dopravní hřiště, 3. a 4. ročník

Z farmy na náš stůl, zdravá svačina

Besídka ke Dni matek

Vyhlašování soutěže ve sběru starého papíru

Mokrá vysvědčení

Zápis do 1. třídy

Stanice záchranné služby

Pepa Nos

Hudební představení

Velikonoční tvoření v MŠ

Cirkus ve škole

Škola nanečisto

Návštěva hasičů v Kroměříži

Hudební hrátky s J. S. Bachem

Plavání ZŠ

Dopravní výchova

Bubeníci

Plavání MŠ

Vánoce v MŠ a ZŠ 

Vánoční besídka

Mikuláš 2017

Rozsvěcování vánočního stromečku

Sněhové hrátky na zahradě, MŠ

Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ

Podzimníčky, DOD v MŠ, listopad 2017

Soutěž ve sběru starého papíru, říjen, listopad 2017

 

Školní rok 2016 / 2017

Předávání vysvědčení, loučení s absolventy

Loučení se školním rokem

MŠ - loučení s předškoláky

Školní výlet Kamínka

Vyhlašování soutěže ve sběru starého papíru

Dětský den na Ranči v Kostelanech, MŠ

Olympiáda malotřídních škol, ZŠ Oskol Kroměříž

Den Unesco, Podzámecká zahrada Kroměříž, výlet MŠ

Besip - STK kol a jízdy zručnosti, ZŠ a MŠ

Divadlo 1. pomoci - 4. díl (otevřená zlomenina, pneumotorax, odřenina)

Divadlo 1. pomoci - 3. díl (popálenina, krvácení z nosu, přenos raněného)

Besídka ke Dni matek

Divadelní představení imitátora

Předávání mokrých vysvědčení

Divadlo první pomoci

Plavání

Cirkus manželů Paldusových

Etická výchova pro žáky ZŠ

Dopravní výchova pro 3. a 4. třídu

Podzimní zpívánky

MŠ výroba podzimníčků

Kouzelník Waldini

Buďme kamarádi MŠ

Halloween 2016, 3. a 4. třída

Dětská policie 3. a 4. třída

Vyhlašování sběru starého papíru

Buďme kámoši ZŠ

 

Školní rok 2015 / 2016

Mikuláš

Den matek

Vánoční besídka

Plavecký výcvik

Projekt zdravý úsměv

Cirkus s medvídkem mývalem

Dopravní výchova

Děti v MŠ

Olympiáda malotřídích škol

Školní výlet Kamínka

Výlet MŠ do Podzámecké zahrady

Zápis do MŠ

Vysvědčení

Rok 2013

Mikuláš v ZŠ -6.12.2013 

Více fotografií zde.

Divadelní představení - Nemocný pejsek-13.11.2013

Více fotografií zde.

Rok 2012

Kostelanská rallye s BESIPEM

Archiv.

Vyrábíme Podzimníčky s rodiči

Archiv.

Den matek -10.5.2012

Archiv.

Plavání

Archiv.

Beseda s p.Blahou o historii naší obce a Chřibů

Archiv.

Loutkové představení-Z pohádky do pohádky - 8.2.2012

Archiv.

Zápis do 1.ročníku ZŠ

Archiv.

Keramické výrobky našich dětí.

Archiv.

ROK 2011

Vánoční besídka - 20.12.2011

Archiv.

Mikuláš ve škole - 4.12.2011

Archiv.

Děti s draky - 5.10.2011

Archiv.

Výuka na dopravním hřišti - 25.9.2011

Archiv.

Procházka MŠ

Archiv.

Divadlo

Archiv.

Začátek nového roku 2011-2012

Archiv.

Škola - interiér

Škola - interiér Škola - interiér
Škola - interiér Škola - interiér
Škola - interiér Škola - interiér
Škola - interiér Škola - interiér

Archiv.

Škola - budova

Škola - budova Škola - budova
Škola - budova Škola - budova
Škola - budova  

Demolice hospodářské místnosti

Archiv.