Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Tělocvičná jednota Sokol Kostelany

Tělocvičná jednota Sokol Kostelany

 

Historie a současnost Tělocvičné jednoty Sokol Kostelany

           ----------------------------------------------------------------------------

 

Kořeny historie Tělocvičné jednoty Sokol Kostelany sahají až k datu vzniku samostatné republiky.  Byl to významný mezník v životě celé obce. V roce 1919 se stal v Kostelanech starostou Inocenc David, který měl mimo jiné velkou snahu, aby místní mládež prospívala nejenom po stránce duševní, ale i fyzické.  Mládež se v té době pouze seznamovala se vznikajícím Sokolským hnutím. Příkladem bylo založení Sokola  v obci Nová Dědina a mladí lidé tam docházeli cvičit ze širokého okolí, včetně Kostelanských.

 

Zásluhou starosty obce byla v roce 1923 založena Tělocvičná jednota Sokol i v obci Kostelany. Prvním starostou Sokola byl právě zmíněný Inocenc David. Přičinil se o to, aby mladým sokolským  nadšencům  byl  bezplatně přidělen  velký kus obecního pozemku zvaný  Pastviska, který byl upraven ke cvičení. V zimním období se tam ovšem cvičit nedalo a tak  se první členové Sokola Kostelany  rozhodli, že postaví novou budovu, Sokolovnu s hostincem, z jehož pronájmu bude splácen dluh, který stavbou vznikne.

 

17. srpna 1930 byl položen základní kámen, přesto že jednota měla na hotovosti  asi 10.000 korun.  Stavbu řídil Ing. Josef Zapletal z Kroměříže. Celkový náklad na stavbu Sokolovny se základním  vybavením, divadelním jevištěm a hostincem byl při tom více než 200.000 Kč.

 

14. června 1932 byla Sokolovna slavnostně otevřena veřejným okrskovým cvičením. V dalších letech pak byla využívána celoročně nejenom ke cvičení, ale také k pořádání divadelních představení a ke všem kulturním akcím v obci.

 

V roce 1949 byla veškerá činnost tělocvičných a sportovních složek zastavena a sloučena pod  Československý svaz tělesné výchovy, který také převzal veškerý majetek tehdejšího Sokola. V té době vázl na budově  Sokolovny ještě dluh téměř 70.000Kč. Název Sokol Kostelany se však udržel a nová jednota se velmi snažila o to, aby byl dluh splacen. Podařilo se to až v roce 1952.  Sokol Kostelany se musel přizpůsobit novým podmínkám, cvičily se spartakiády.

 

V roce 1955 byl ustanoven pod hlavičkou Sokol Kostelany  fotbalový oddíl. Ten během roku odehrál až dvacet zápasů. V roce 1975 byl pak založen šachový oddíl a později oddíl stolního tenisu.

 

Konec roku 1989 přinesl velké změny také ve sportu. Byla obnovena činnost Obce Sokolské, tvořily se Sokolské župy  a Sokolské jednoty. Proběhlo velmi dlouhé a náročné jednání o vrácení Sokolovny z majetku CSTV zpět Obci Sokolské, což se nakonec podařilo. V té době také  zanikl oddíl kopané, a to pro nedostatek hráčů a finančních prostředků. Naproti tomu byl nově ustanoven oddíl pobytu v přírodě, který nebyl tak finančně náročný. Konaly se různé závody, turistické pochody, což pokračuje i v současnosti. Někteří členové jednoty cvičili v rámci Věrné gardy na Sokolských sletech v Praze.

 

Budova Sokolovny byla v té době ve velmi špatném stavu a vyžadovala velké náklady na údržbu a provoz. V roce 2008 se po dlouhém jednání podařilo obdržet od Ministerstva školství   potřebnou částku, která musela být do konce roku proinvestována.  Začala rychlá generální  oprava Sokolovny a jejího okolí. Díky příznivému počasí se vše do konce roku podařilo. Na stavbě se podíleli také jednotliví členové Sokola Kostelany. Pomoc poskytl také Obecní úřad v Kostelanech.

 

Nově opravená Sokolovna, včetně pohostinství v současné době slouží nejenom pro sokolskou činnost, ale také pro pořádání nejrozmanitějších kulturních a společenských akcí, včetně akcí soukromých. Tělocvičná jednota Sokol Kostelany v posledním období velmi úzce spolupracuje nejenom s Obecním úřadem, ale mnohé akce probíhají i v součinnosti se Sborem dobrovolných hasičů a Mysliveckým sdružením Kostelany. Tato spolupráce se osvědčila a počítá se s ní i do budoucna a doufáme, že se bude stále zlepšovat. Chtěli bychom našim potomkům ukázat, že společná práce a přátelství je to nejlepší, co jim můžeme  odkázat.                       

 

 

                                                       Kronikářka T.J. Sokol Kostelany

                                                       Božena Palečková

 

Sokol Kostelany zahájil svoji činnost

 

Tělocvičná jednota Sokol Kostelany splnila poslední z úkolů vytýčených na valné hromadě roku 2015 a současně zahájila svoji činnost v roce 2016. Jako první akci letošního roku zařadila do svého bohatého programu soutěž "O nejlepší ovocný destilát". Tradiční, tentokrát již dvanáctý ročník, se konal v sobotu 27. února v sále Sokolovny.

Úroda ovoce v minulé sezóně byla celkem uspokojivá a tak se očekávala poměrně dobrá účast. Nikdo z organizátorů však neočekával, že se sejde čtyřicet soutěžních vzorků, což se v předchozích ročnících ještě nikdy nepodařilo. Největší zastoupení měly destiláty vyrobené ze švestek, durancií a hrušek, ale také meruněk, jablek a třešní.

Celá akce měla tradičně velmi působivý průběh, k dobré náladě přispělo nejenom samotné hodnocení soutěžních vzorků, ale i vstoupení mažoretky Lexy Kroměříž a členky Sokola Kostelany, Elišky Skácelové i bohatá tombola. K poslechu a tanci zahrála trampská skupina Kroměřížští kamarádi, jejichž hudba k této akci dlouhodobě neodmyslitelně patří.

Nejkvalitnější vzorek přinesla a první místo obsadila Magdaléna Vojtková z Kroměříže, druhou příčku získal Radim Stránský z Kostelan a jako třetí se umístil Robert Sojka, taktéž z Kostelan. Vzhledem k tomu, že oceněno bylo prvních šest soutěžících, uvádíme jména dalších. Na čtvrtém místě byl hodnocen vzorek Iva Česneka z Kostelan, na pátém místě skončil Josef Brázdil z Milovic a na šestém Stanislav Navrátil z Kostelany.

Tato soutěž byla sice první akcí kostelanských sokolů v letošním roce, nikoliv však tou poslední. 20. března proběhne valná hromada na které bude mimo jiné projednán a schválen plán práce na letošní rok. V něm se počítá s dalším ročníkem jarního turnaje ve stolním tenise, několika turistickými výšlapy a dalšími akcemi.

Není samozřejmě možné podrobně popisovat všechno, co Sokol Kostelany připravuje na letošní rok. Proto budeme vážené čtenáře a příznivce Sokola postupně informovat o jednotlivých akcích prostřednictvím regionálního tisku a na webových stránkách

 

JUDr. Vítězslav Paleček

Jednatel Sokola Kostelany

 

 

 

Plán práce na rok 2015

Plán práce SOKOL.pdf

 

Oslavy vzniku ČSR - 27.10.2015

 Více zde.

Valná hromada - 23.3.2014

Více fotografií zde.

Valná hromada - 6.4.2013

Plán akcí na rok 2013

 

                                   ROK 2012

Plán akcí na rok 2012

Valná hromada - 8.3.2012 

 

 Z historie

 otevirani_studanek[1].jpg

setkani_sokolu[1].jpg

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Termíny přistavení traktorové vlečky:

Kostelany - Hliník:  21.4. - 23.4. 2017

Lhotka:                    28.4. - 1.5.2017

Kostelany - točna:      5.5. - 8.5.2017

Újezdsko:               12.5. - 14.5.2017

 

 

Výherní vstupenky - rozhledna Brdo

Nová pedikérka

Nově bude v Kostelanech poskytovat pedikérské služby paní Opravilová, objednávky na telefonu:

723 577 856

Sokol - Relaxační cvičení

Zveme všechny každé pondělí v 19.hod. Sokolovna Kostelany, vede p. Koutná

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.

 


 

Diskusní fórum

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

154398
kostelany_footer.png